Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

Председател:
академик Борис Тенчов
Катедра Медицинска физика и биофизика
Медицински Факултет, Медицински Университет – София
Тел: +359 2 9172705
Мобилен: +359 879 530703
E-mail: btenchov@gmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68