Българска Асоциация по Пластична Реконструктивна и Естетична Хирургия

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 
Председател:
Доц. д-р Даниел Янков
тел.: 0884741262; е-mail: yankovplastics@gmail.com

Зам. председател:
Доц. д-р Роман Романски
тел.: 0887512579, е-mail: r.romansky@gmail.com

Секретар по научната дейност:
Проф. д-р Юрий Анастасов
тел.: 0898421418, е-mail: yanastassov@gmail.com

Секретар по организационните въпроси:
Д-р Живко Димитров
тел.: 0878879696, е-mail: ruseplasticsurgery@gmail.com   

Касиер:
Д-р Виолин Петров
тел.: 0888700469, е-mail: viamedica@abv.bg
 
НАУЧНА КОМИСИЯ
 
Председател - проф. д-р Ю. Анастасов;
Членове -  доц. д-р М. Аргирова, доц. д-р Й. Заякова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ
 
Председател - доц. д-р Вл. Василев;
Членове - д-р Р. Хатър, д-р Н. Пашалиев
 
РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Председател - доц. д-р Д. Евстатиев
Членове – д-р С. Милев, д-р К. Янев
 
Официален сайт: http://bulapras.org/
 

 

 

 

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68