Българско дружество по генетика на човека

Председател:

Проф. д-р Драга Тончева
Катедра по медицинска генетика,
Медицински университет
СБАЛАГ “Майчин дом”, 13 етаж
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: (02) 91 72 713;491

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68