ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА
ОРГАНИЗИРА
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА
с международно участие
Под патронажа на Ректора
на Медицински университет – София
чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн
7–9 ноември 2014 г.
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76
сградата на БЧК
Организацията на конференцията е предоставена на
професионална фирма за конгресна дейност - Арбилис.
Българска асоциация по сексуална медицина
www.basm-bg.info
Управителен съвет на БАСМ:
Председател:
проф. Здравко Каменов
Членове:
доц. Румен Бостанджиев
д-р Георги Коларов
д-р Милен Кацаров
д-р Златко Илиев
Организатор:
Арбилис ООД
гр. София 1142
бул. „Васил Левски“ 58А
тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
е-mail: events@arbilis.com
www.arbilis.
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68