Българско дружество по дерматология и венерология

Председател:
Проф.д-р Николай Цанков
Ръководител на Катедра по дерматология и венерология
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-684; 952 10 46 (деканат)

Секретар:
Д-р Гриша Матеев
Катедра по дерматология и венерология Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-464

Касиер:
Д-р Любомир Дурмишев
Катедра по дерматология и венерология
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-447

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68