Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология

Председател:
Доц.д-р Александър Алексиев
Клиника по неврология
ЕЕГ кабинет
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-465
E-mail: doc_alexiev@yahoo.com

Секретар:
Д-р Реана Велизарова
Клиника по неврология
Кабинет по мозъчна картография
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-671

Касиер:
Д-р Елисавета Енишейнова
Клиника по неврология
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
GSM: 0888 227 160

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68