Научен симпозиум "Роля на железния дефицит в сърдечната недостатъчност"

Научен симпозиум
13-ти февруари (събота) 2016 г.
Зала София, БЧК, 
бул. Джеймс Баучер №76, София,
Начало: 9:00 ч.
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68