Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния

Председател: Проф. д-р Огнян Хаджийски дмн

Секретар - касиер: Д-р Николина Цолова

 

Адрес: Клиника по изгаряне и пластична хирургия

             УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

             бул: Тотлебен №21

             София 1606

Ел. поща: burns_hadj@hotmail.com

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68