ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БАДТМ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 ЮНИ 2016 Г. СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА".

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68