Интердисциплинарен научен симпозиум на СБМС "Предизвикателствата на антибиотичната терапия в XXI-ви век"

26 ноември (събота) 2016 г.

Зала "София" в сградата на Български Червен Кръст 

бул. Джеймс Баучер №76

гр. София

Начало на регистрация: 8:30 - 9:00 ч.

Вход свободен

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68