СЪОБЩЕНИЕ ЗА КУРС ПО ПРОГРАМА С.Е.Е.А.

Тази година от 09 май до 12 май Центърът за продължително обучение по програма С.Е.Е.А. - София към ESA и Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, МУ, МФ - София, съвместно със сдружение "Асоциация анестезиология и интензивно лечение - София", организира провеждането на пети и шести модули на тема "Неврология, локорегионална анестезия и лечение на болката. Особености на анестезията според състоянието на пациентите, вида на операциите и мястото на провеждането им".

Повече информация за участие в курса, може да намерите в приложеното писмо.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68