Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания "Акад. Ташо Ташев"

Председател:
Доц.д-р Светослав Ханджиев
Клиника по вътрешни болести
НМТБ “Цар Борис ІІІ”
бул. Мария Луиза № 108, София-1233
тел.: 932 22 42; факс: 931 51 38
ул. Круша планина № 1, София-1233
тел.: 831 92 54 – дом.; GSM: 0888 566 420

Секретар-касиер:
Д-р Павлина Гатева
Катедра по фармакология
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9172-631; GSM: 0889 428 105

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68