Българско дружество по клинична фармакология и терапия

Председател:
Доц. д-р Димитър Терзииванов
Катедра по клинична фармакология и терапия
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-152; 987 37 59
E-mail: terziiv@yahoo.com

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68