Българско дружество по невропатична и хронична болка

Председател:
Проф.д-р Пенко Шотеков
Началник на Неврологична клиника
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-673; 9230-377
E-mail: shotekov@abv.bg

Секретар:
Д-р Мариета Караджова
ЦМТРФМ, УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-490; GSM: 0888 656 029
E-mail: karadjova.md@abv.bg

Касиер:
Д-р Христо Крушков
Неврологична клиника
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-209
E-mail: krushkov@abv.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68