Българско дружество по ортопедия и травматология

Председател:
Проф.д-р П.Тивчев
Клиника по ортопедия и травматология
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел. 9432-312; факс: 9432-122

Секретар:
Д-р Пламен Кинов
Клиника по ортопедия и травматология
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-312; факс: 9432-122; GSM: 0888 545 113
E-mail: plamenkinov@yahoo.com

Касиер:
Д-р Христо Георгиев
Университетска болница по ортопедия
Горна баня, МЦ Ортомед
ул. Никола Петков № 58, София-1614
тел.: 81 81 782; GSM: 0887 621 513
E-mail: titigeorgiev@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68