Българско дружество по осигуряване качеството в медицинската лаборатория

Председател:
Проф.д-р Камен Цачев
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел./факс: 953 24 98
E-mail: tzatchev@medfac.acad.bg

Секретар:
Доц.д-р Лиляна Ламбрева
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология
Медицински университет
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел./факс: 953 24 98
E-mail: lambreva@excite.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68