Българско дружество по психосоматична медицина

Председател:
Д-р Лиляна Камбова
Клиника по терапия на вътрешните болести
УМБАЛ “Св.Иван Рилски”
бул. Акад. Ив. Гешов № 15, София-1431
тел.: 851 93 97; GSM: 0888 686 029
E-mail: dr_kambova@abv.bg

Сeкретар:
Д-р Теодора Вълчева-Ушева
Клиничен център по алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-614

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68