Сдружение "Научно дружество по социална медицина и здравен мениджмънт"

Председател:
Ст.н.с.II ст. Д-р Таня Чолакова
Национален център по здравна информация

ул. Акад. Ив. Гешов № 15

София  1431


E-mail: cholakova@nchi.government.bg; sssm@abv.bg

        

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68