Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия

Председател:
Доц.д-р Иван Мазнев
Катедра “Спортна медицина”
Национална спортна академия “Васил Левски”
Студентски град, София-1700
тел.: 962 04 58 в.351; 68 62 85
E-mail: bsssmk@abv.bg

Секретар:
Д-р Мариела Сиракова
Медицински център по рехабилитация и
спортна медицина “Диана спорт” ЕООД
ул. Никола Габровски № 1, София-1172
тел.: 868 77 17
E-mail: bsssmk@abv.bg

Касиер:
Наташа Йотова
Медицински център по рехабилитация и
спортна медицина “Диана спорт” ЕООД
ул. Никола Габровски № 1, София-1172
тел.: 868 77 17

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68