Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози

Председател:
Проф.д-р Радослав Гайдарски
Министър на здравеопазването
Министерство на здравеопазването
пл. Св. Неделя № 5, София-1000
тел.: 9301 101

Главен секретар:
Доц.д-р Крум Кацаров
Клиника по гастроентерология
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София, 1606
тел.: 9225-760; 9225-405; GSM: 0888 218 987

Касиер:
Д-р Розалина Балабанска
V МБАЛ
Клиника по гастроентерология
бул. Столетов № 67А, София-1233
тел.: 926 82 55; 926 81 39

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68