Републиканско дружество по физикална и рехабилитационна медицина

Председател:

Проф. д-р Тройчо Троев, дм, дмн

тел:02 952 1336

 Зам.председател

проф. д-р Ивет Колева, дм, дмн

специалист по Физикална и рехабилитационна медицина;

специалист по Неврология;

Инфилтрационна терапия;

Мануална терапия;

Ръководител Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ при Медицински факултет на Медицински Университет – София

Началник Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

GSM: 0888 20 81 61;

e-mail: yvette@cc.bas.bg

Секретар  

д-р Христина Миланова, дм

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68