Председател:
Доц.д-р Венета Божинова
Детска неврологична клиника
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 970 22 31

Секретар-касиер:
Д-р Веселин Томов
Детска неврологична клиника
СБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”
ул. Д-р Любен Русев № 1, София-1113
тел.: 970 23 00 в.138

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68