Съдебномедицински анализ на самолетните катастрофи в България за 50-годишен период. Причини за настъпване на смъртта

Н. Станчев, Ст. Раданов

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Изследвани са 5 самолетни катастрофи с пътнически реактивни самолети, станали в България за 50-годишен период. Анализирани са причините за смъртта на 200 пострадали лица, при различен вид самолетни катастрофи. Установено е, че най-чест вид самолетна травма е била тази при сблъсък на самолета с препятствие - земна повърхност и наземни съоръжения. При този вид самолетна травма, основни увреждащи фактори са били механичните, термичните и ток¬сичните въздействия, в различно съчетание помежду си. Основни причини за смъртта на пострадалите са съчетаната и комбинирана (с изгаряне) механична травма, със засягане  на  няколко  области  на  тялото.
           
            Ключови думи:
Съдебномедицински анализ, самолетни катастрофи, увреждащи фактори, причина за смърт


Адрес на кореспонденция:
Д-р Николай Станчев
Център по съдебна медицина и деонтология
УМБАЛ „Александровска”
ул. „Здраве” № 2
София 1431
GSM – 0899 66 0304
тел: 92 30 412
e-mail: nstanchevbg@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68