BBA

Медицински дружества

Асоциация по физикална медицина и рехабилитация Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза Асоциация на Българските Епидемиолози (АБЕ) Асоциация по клинична имунология Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания "Акад. Ташо Ташев" Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ) Българска асоциация на микробиолозите Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози Българска асоциация по медицинска онкология Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Българска Асоциация по Пластична Реконструктивна и Естетична Хирургия Българска асоциация по радиология Българска асоциация по сексуална медицина Българска медицинска хомеопатична организация Българска ортопедична травматологична асоциация (БОТА) Българска педиатрична асоциация Българска психиатрична асоциация Българско академично дружество по трудова медицина Българско анатомично дружество Българско дерматологично дружество Българско дружество “Неврология-проф.д-р Сашо Божинов” Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по алергология Българско дружество по белодробни болести Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство Българско дружество по вирусология Българско дружество по военна медицина Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по главоболие и болка Българско дружество по Деменции Българско дружество по дерматология и венерология Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология Българско дружество по ендокринология Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българско дружество по имунология на репродукцията Българско дружество по инфекциозни болести Българско дружество по история на медицината Българско дружество по кардиоторакална рентгенология Българско дружество по кардиохирургия Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология Българско дружество по клинична лаборатория Българско дружество по клинична фармакология и терапия Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания Българско дружество по медицинска биология Българско дружество по медицинска география Българско дружество по медицинско образование Българско дружество по неврология Българско дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие Българско дружество по невропатична и хронична болка Българско дружество по невропатология Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по нефрология Българско дружество по обща медицина Българско дружество по ортопедия и травматология Българско дружество по осигуряване качеството в медицинската лаборатория Българско дружество по оториноларингология Българско дружество по офталмология Българско дружество по паразитология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg Българско дружество по патология Българско дружество по психосоматична медицина Българско дружество по ревматология Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия Българско дружество по токсикология Българско дружество по урология Българско дружество по фармакология Българско дружество по физиологични науки Българско дружество по хигиена Българско дружество по химиотерапия Българско дружество по хранене и диететика Българско дружество против епилепсия Българско медицинско дружество Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза Българско медицинско сдружение по хематология Българско микологично дружество Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния Българско онкологично научно дружество (БОНД) Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина Българско хирургическо дружество Дружество на анестезиолозите в България Дружество на кардиолозите в България Дружество по съдебна медицина и деонтология Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България Републиканско дружество по физикална и рехабилитационна медицина Сдружение "Научно дружество по социална медицина и здравен мениджмънт" Съюз на очните лекари в България

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68