Съюзът на българските медицински дружества (СБМД) обединява дружествата на специалистите от различните
медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с над 10,000 члена.

Съюз на българските медицински специалисти

LATEST NEWS

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68