Българско дружество по офталмология

Управителен съвет на Българско дружество по офталмология (БДО):

Д-р Илиян Шандурков, д.м. FEBO - Председател на БДО

Доц. д-р Димитър Дъбов, д.м. - Първи Зам. Председател

Доц. д-р Цветомир Димитров, д.м. - Втори Зам. Председател
 
Доц. д-р Христина Видинова, д.м. - Научен секретар
 
Доц. д-р Марин Атанасов, д.м., FEBO - член
 
Д-р Николай Иванов - член
 
Д-р София Якимова - член

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68