Българско дружество по офталмология

Управителен съвет на Българско дружество по офталмология (БДО):

Проф. д-р Христина Групчева, д.м. FEBO – Председател на БДО

д-р Илиян Шандурков, д.м. FEBO – Първи Зам. Председател

д-р Николай Иванов – Втори Зам. Председател

д-р София Якимова – Научен секретар

д-р Десислава Колева-Георгиева, д.м. – член

д-р Николай Сурчев – член

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68