Българско научно дружество по военна медицина

Председател

Доц. д-р Димо Димов


ВМА, ул. "Св. Г. Софийски" № 3
 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68