Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

Председател:

Доц. д-р Любомир Киров

www.nsoplb.com
nsoplb@gmail.com
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68