Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Председател

Проф. д-р Красимир Антов

Секретар

Доц. д-р Пламен Пенчев

 

тел.: 02 952 63 19

Официален сайт

https://bsg.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68