Българско дружество по генетика и геномика на човека

Председател:

Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева, дбн


Зам. председател:

Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм

Научен секретар:

Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм

Членове:

Проф. д-р Георги Николаев Балаценко, дм

Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, дмн

Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм

Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева, дм

Доц. д-р Катя Георги Ковачева, дм

Доц. д-р Борислав Николов Попов, дм

Контакти:

Катедра по медицинска генетика,

Медицински университет - София

СБАЛАГ “Майчин дом”, 6-ти етаж

ул. Здраве № 2, София-1431

тел: + 359 2 9520 357

e-mail: bulgarian.genetic.society@gmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68