Българско дружество по генетика и геномика на човека

Председател

Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева

 

 

Контакти

Катедра по медицинска генетика,
Медицински университет - София
СБАЛАГ “Майчин дом”, 6-ти етаж

ул. Здраве № 2, София-1431

тел: 02 952 03 57

e-mail: bulgarian.genetic.society@gmail.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68