Българско дружество по деменции

Председател

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков
 

E-mail: dementia.bulgaria@gmail.com

Официален сайт

http://www.dementia-bulgaria.com/index.php/bg/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68