Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Председател

доц. д-р Ирена Велчева

 

Клиника "Функционална диагностика на нервната система" ВМА

тел: +359 887 861 612

email: neurosonologybulgaria@gmail.com

Официален сайт

https://neurosonology-bg.com/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68