Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Управителен съвет на БАНМХ:

Акад. проф. Екатерина Титянова, д.м.н. - Председател 

е-майл: titianova@yahoo.com

 

Акад. проф. Емилия Христова, д.м.н.

Доц. д-р Ирена Велчева, д.м.

Д-р Соня Каракънева - Секретар 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68