Дружество на кардиолозите в България

Председател:

Доц. д-р Васил Трайков

Адрес: София, бул. "Джеймс Баучер" № 76, офис 425

Тел. 02/ 8164797, Факс 02/9877477, Mоб.тел. 0889 788446, 

E-mail bsc.office@yahoo.com 

Официален сайт на ДКБ 

https://bgcardio.org/

Сървър на ДКБ за дистанционно обучение на медицински специалисти - http://dl.cardiobg.com/

Сървър на ДКБ за дистанционно обучение на пациенти -  http://cardiosite.eu/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68