Среща на УС на СМБС с представители на законодателна и изпълнителна власт, неправителствен сектор, научна общност - проведена на 17.06.2015г.

На 17.06.2015г. се проведе среща на Съюза на българските медицински специалисти - обединяващ медицинските дружества на специалисти от различни специалности с представители на законодателна и изпълнителна власт, неправителствен сектор, научна общност, на която ръководството представи мандатна програма и приоритети на Съюза.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68