Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)

Адрес: гр. София 1618, ул. Хубча 16, офис 2

e-mail: office@badibg.org

Tel: +359 2 9558586

Tel: +359 889 919 655

www.badibg.org

 

Председател на УС: Проф. Татяна Бенишева

Зам. Председатели: Проф. Генка Петрова

                                   Доц. Добриана Сиджимова

                  Членове: Проф. Валентина Петкова

                                   Доц. Петя Трендафилова

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68