Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза

Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза

 

Председател на УС: Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

Членове на УС: Проф. д-р Параскева Стаменова, дмн

                             Проф. д-р Надежда Делева, дмн

                             Доц. Димитър Георгиев, дмн

                             Доц. Мария Славова, дмн

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68