Българско дружество по ендокринология

Председател

Проф. д-р Анна-Мария Борисова

 

тел. 088 849 2866

Официален сайт

http://endo-bg.com/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68