Българско онкологично научно дружество

Председател

проф. д-р Асен Дудов

 

E-mail: adudov@abv.bg

Официален сайт

https://oncologos.eu/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68