Българско дружество по кардиохирургия

Председател

Проф. д-р Димитър Петков

 

Адрес за кореспонденция:

1431 - София
бул. Пенчо Славейков 52А
Медицински Университет - София
Катедра по сърдечно-съдова хирургия

 

ел. поща: secretary@uhsek.com 

 

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68