ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС - 21 ЮНИ 2016 г.

На 21 юни 2016 г., от 14.30 ч. в Аула "Максима" на УМБАЛ "Св. Екатерина" - София, бе проведено извънредно Общо събрание на СБМС, свикано от УС на СБМС.

На събранието присъстваха; представители на 35 дружества, членове на СБМС, членовете на Управителния съвет на СБМС, гл. счетоводител на сдружението и адвокат-консултант.

Проф. Гудев,  докладва за успехите и затрудненията в дейността на сдружението през последната мандатна година. Особено внимание бе отделено на актуални административни въпроси свързани с отчетно финансовата дейност.  

Основна тема на свиканото Общо събрание бе гласуването на Финансови правила, по смисъла на чл.19 от Устава на СБМС. Членовете на сдружението бяха предварително запознати с проекта на Финансовите правила на СБМС.

След кратко обсъждане, Финансовите правила на СБМС бяха гласувани и единодушно приети.

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68