Българско дружество по кардиоторакална рентгенология

Председател

Доц. д-р Камелия Генова

 

тел.: +359 888 585158

e-mail: office@bsctr.bg

Официален сайт

https://www.bsctr.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68