Българско дружество по кардиоторакална рентгенология

Председател: Доц. д-р Галина Кирова-Недялкова

Членове на УС:

Доц. д-р Весела Стойнова

Доц. д-р Елисавета Вълчева

Д-р Марин Пенков

Д-рДиляна Балева

 

Технически секретар: Цветелина Зашева

Адрес: Отделение по Образна Диагностика

            Токуда Болница - София

            Бул. Н. Вапцаров №51Б

            София - 1407

e-mail: office@bsctr.bg

http://www.bsctr.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68