Разпространение на Пряко съобщение до медицинските специалисти в България относно VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca

С настоящото писмо предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти, което цели да предостави актуализиран съвет относно риска от възникване на тромбози в комбинация с тромбоцитопения при употребата на VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca в съответствие с актуализираната продуктова информация.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68