Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина

Председател:
Д-р Николай Сердев
Медицински център по естетична хирургия
и естетична медицина
ул. 20 април № 11, София 1606
тел.: 952 46 52
E-mail: nserdev@infocom.bg

Технически секретар:
Д-р Емилия Миладинова
Медицински център по естетична хирургия
и естетична медицина
ул. 20 април № 11, София 1606
тел.: 952 46 52

Касиер:
Д-р Георги Георгиев
Медицински център “Санос”
ул. Св. Г. Софийски № 3, София 1606
GSM: 0888 902 653

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68