Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение

Председател

чл. кор. проф. д-р Николай Петров

 

Адрес

София 1606, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, ет. 3, ВМА,
Катедра “Анестезиология и интензивно лечение”

Тел: +35929225788 +35929225789 – секретариат 

e-mail: ccbulg@abv.bg 

Официален сайт

https://anesthesiology.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68