ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС на 10 май 2023 г.

 

Редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ („СБМС“) се проведе на 10 май 2023 г. при следния дневен ред и решения:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г. и доклада на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.

Решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г. и доклада на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.“

2.      Избор на нови членове на Управителния съвет поради изтичане на мандата на настоящите членове.

Решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава следните лица, като за всяко от тях беше гласувано поотделно, за членове на Управителния съвет на Сдружението ...“.

3.      Избор на Председател на Управителния съвет.

Решение: „Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава проф. д-р Асен Гудев за Председател на Управителния съвет на Сдружението“.

4.      Избор на Научен секретар.

Решение:„Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ избира и назначава проф. д-р Здравко Каменов за Научен секретар“.

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68