Българско научно дружество по обществено здраве

Председател

проф. д-р Христо Бозов

 

e-mail: info.bssph@gmail.com

Официален сайт

https://bssph.org/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68