Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене

Председател

доц. д-р Миглена Георгиева

 

e-mail: contact@bulspghan.org

Официален сайт

http://bulspghan.org/za-nas/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68