Българска асоциация по трансфузионна медицина

Председател

проф. д-р Фани Мартинова

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68