Българско дружество по неврорентгенология

Председател

доц. д-р Марин Пенков

 

УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

https://rilski.com/отделение-по-образна-диагностика/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68